APHA Szerző - Alkhazov G. D.4

P6448

 Spektropicheskie issledovaniya . (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Tárkányi F.  + 21 ( Collaboration)
Megjelenés helye Osnovnye resultatu vipolnennyh v1983 godu na sinklociklotrone LIYaF, Leningrad 0 (1984) 64
Jelleg Annual Report
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (1)

P5984

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Preprint JINR, E6-12505, Dubna 0 (1979) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P5983

 Spin-flip beta-perekhody i perenormirovka konstanty aksialno-vektornogo slabogo vzaimodejstviya v tyazhelykh jadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Artamonov S. A.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI,No-959, Leningrad 0 (1984) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P5982

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXXIV Soveshchaniya po Yadernoj Spektroskopii i Strukture Atomnogo Jadra, Alma-Ata, 1984, Leningrad, Nauka 0 (1984) 266
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P5981

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Alma-Ata, 1984 0 (1984) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P5980

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI, No-906, Leningrad 0 (1983) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (1)

P5979

 Spektroskopicheskie issledovaniya redkozemelnih elementov v oblasti Z=64. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Osnovnue resultatu vipolnennuh v 1982 godu na sinklociklotrone LIYaF, Leningrad, Annual Report 0 (1983) 48
Jelleg Annual Report
Témák Nuclear Physics

P5978

 Identifikatsiya granitsy protonnoj ustojchivosti nuklidov. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI, Leningrad, No. 820 0 (1982) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (15)

P4543

 O forme tjazseluh jader vblizi granicu protonnoj usztojcsivoszti. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Soveshchanie po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Alma-Ata, aprelya 17-20, 1984. 0 (1984) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P4542

 Ob uszilenii osztatocsnogo /np/-vzaimodejsztvija sz udaleniem ot dorozski sztabilnoszti. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Soveshchanie po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Alma-Ata, aprelya 17-20, 1984. 0 (1984) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics
Összes Publikációja

H10114 --> P12026

Megjelenés helye SCI Nuclear Physics A
Megjelenés éve 2002
Oldal 269
Kötet 712
Hivatkozó Alkhazov G. D.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H15572 --> P10317

Megjelenés helye SCI Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters
Megjelenés éve 1983
Oldal 274
Kötet 37
Hivatkozó Alkhazov G. D.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H22880 --> P5925

Megjelenés helye SOVREMENNYE METODY YADERNOJ SPEKTR.AKAD.NAUK SSSR
Megjelenés éve 1984
Oldal 140
Hivatkozó Alkhazov G. D.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H23485 --> P8839

Megjelenés helye SCI Physical Review Letters
Megjelenés éve 1997
Oldal 2313
Kötet 78
Hivatkozó Alkhazov G. D.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H36743 --> P5925

Megjelenés helye SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya
Megjelenés éve 1984
Oldal 834
Kötet 48
Hivatkozó Alkhazov G. D.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H47772 --> P3731

Megjelenés helye SCI Physics Letters B
Megjelenés éve 1987
Oldal 37
Kötet 198
Hivatkozó Alkhazov G. D.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H48405 --> P8325

Megjelenés helye SCI Physical Review Letters
Megjelenés éve 1997
Oldal 2313
Kötet 78
Hivatkozó Alkhazov G. D.
Linkek Hivatkozott Publikáció
Összes Hivatkozása

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:4504.4210
SCIPublications:1100.9560
Cited publications:2602.1860
Non-locally cited publications:2602.1860
Cited SCIpublications:1100.9560
Non-locally cited SCIpublications:1100.9560
SCICited publications:2502.0860
Non-locally SCIcited publications:2502.0860
SCICited SCIpublications:1100.9560
Non-locally SCIcited SCIpublications:1100.9560
Citations:301026.9890
Non-local citations:301026.9890
SCICitations:301026.9890
Non-local SCIcitations:211018.4670
Impact~1984:10.69104.4210
Averaged impact:0.23804.4210
SCIaveraged impact:0.97200.9560
Citational effectivity:11.57702.1860
Non-local citational effectivity:11.57702.1860
SCIcitational effectivity:8.4402.0860
Non-local SCIcitational effectivity:8.4402.0860
Publications, n:10.022000
SCIPublications, n:11.273000
Cited publications, n:11000
Non-locally cited publications, n:11000
Cited SCIpublications, n:11.273000
Non-locally cited SCIpublications, n:11.273000
SCICited publications, n:11.08000
Non-locally SCIcited publications, n:11.08000
SCICited SCIpublications, n:11.273000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:11.273000
z-index:8000