'ATOMKI 60' kiállítás

Az ATOMKI első 60 éve (1954-2014)

Az ATOMKI hátrányból előnyt kovácsolt, amikor a vasfüggöny miatt elérhetetlen nyugati műszerek megvásárlása helyett nekiállt saját fejlesztésű berendezéseket készíteni. A kiállítás 'motorja' Molnár József, az MTA Atomki műszaki igazgatóhelyettese, akinek hívó szavára az odaadó kollégák rövid idő alatt összerakták a kiállítás anyagát. A kiállított műszerek mindegyike működőképes, nagyrészük ma is folyamatos használatban van a kutatások során.

A lenti képekre kattintva megtekinthetők az egyes poszterek.

 

Poszter ATOMKI 60 – Kiállítás
Összeállította Király Beáta
Poszter „Egy kis Európa a Hortobágy szélén...”
Összeállította Papp Tibor
Poszter Az ATOMKI részecskegyorsítói
Magyarországon egyedülálló kutatási infrastruktúra
Összeállította Biri Sándor
Poszter 5 MV-os Van de Graaff gyorsító
Gyorsítófejlesztés, alap- és alkalmazott kutatási felhasználások
Összeállította Rajta István, Kertész Zsófia
Poszter Magfizikai alkalmazások
Töltött-részecske és neutron aktivációval előállítható izotópok alkalmazása orvosi, ipari, mezőgazdasági és egyéb célokra
Összeállította Ditrói Ferenc
Poszter Számítástechnika az ATOMKI-ban
A lyukkártyától a felhőig
Összeállította Kiss Konrád, Sipos Attila
Poszter CERN
NA49 kísérlet
CMS (Compact Muon Solenoid) pozíciómérő rendszer
Összeállította Király Beáta, Valastyán Iván
Poszter Maratottnyom-detektorok
Maratottnyom-detektoros mérési módszerek a környezeti sugárzások vizsgálatára
Összeállította Csige István
Poszter Atommagfizikai kutatások 1.
Magszerkezet, maghasadás, hiperdeformált állapotok, a maganyag állapotegyenlete, a sötét anyaggal kapcsolatos mértékbozon keresése
Összeállította Krasznahorkay Attila
Poszter Atommagfizikai kutatások 2.
Egzotikus atommagok és magállapotok gamma-spektroszkópiai vizsgálata komplex detektorrendszerekkel
Összeállította Nyakó Barna, Timár János, Sohler Dóra
Poszter Elektronspektroszkópia és alkalmazásai
Atomok, molekulák és szilárd felületek kölcsönhatása fotonokkal és töltött részecskékkel
Összeállította Ricz Sándor
Poszter Környezetanalitikai kutatások
A legkülönbözőbb tudományterületeket összekötő fizikai alkalmazások
Kutatás a régmúlttól a jövőig, a kőbaltától az atomfegyverekig
Összeállította Molnár Mihály, Palcsu László
Poszter Félvezető röntgendetektorok és röntgenfluoreszcencia-analízis
Összeállította Kalinka Gábor
Poszter

Vákuumtechnika
Háttér az intézet kutatásaihoz

Kvadrupól tömegspektrométer
Kutatás, fejlesztés, alkalmazás

Összeállította Bohátka Sándor
Poszter

Pozitron Emissziós Tomográfia
Nukleáris orvosi képalkotás, kisállat PET eszközfejlesztés az Atomkiban

Összeállította Valastyán Iván, Molnár József
Poszter A jövőnk napjainkban
Összeállította Valastyán Iván