Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Örökségtudományi Laboratórium

A Koltay Ede irányításával épített Van de Graaff gyorsítók (1 MV és 5 MV) mellett működött az Elektrosztatikus Gyorsítók Osztálya. Ebből feljődött ki a jelenlegi Ionnyaláb-fizikai Laboratórium. Ezen belül két csoport különböző kutatási témákkal foglalkozik:

  • A Nukleáris Asztrofizikai Csoportot Somorjai Endre alapította. A megalapítás óta a csoport képviseli az MTA Atomki falai között a kísérleti nukleáris asztrofizikát.
  • Az Ionnyaláb-alkalmazások (IBA) Csoport - melyet Kiss Árpád Zoltán alapított - az atom- és magfizika módszereit alkalmazza különböző területeken: környezettudomány, orvostudomány, biológia, geológia, anyag- és felületfizika (beleértve az ionnyalábok által okozott károsodás vizsgálatát és a protonnyalábos litográfiát) és a kulturális örökség megőrzése. Munkánkat különböző projektek és együttműködések keretében végezzük: EU, NAÜ, NKTH, OTKA, NKFIH, stb.

Laboratóriumunk a saját alkalmazásokon túl hazai és külföldi külső felhasználók számára mérési szolgáltatást is nyújt, valamint részt veszünk a felsőoktatásban is.