Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Ciklotronalkalmazási Laboratórium