Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Anyagtudományi Laboratórium

Szilícium egykristályról készült STM (Scanning Tunneling Microscope) felvétel
MTA Atomki
2017
MTA Atomki