Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Sugárvédelmi és Környezetvédelmi Csoport