Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Sugárvédelmi Csoport