Pénzügyi és Számviteli Osztály

A Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársai a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai alapján látják el az intézet működése során felmerülő gazdasági feladatokat.

 

Fő feladataink: a kutatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült gazdasági események elszámolása, pályázati és irányító szervezeti támogatásokkal kapcsolatos teljeskörű ügyintézés, a költségvetéstervezéssel, pénzellátással és gazdálkodással, a személyi juttatásokkal és a munkaerőgazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, valamint a jogszabályok és az irányító szervezet rendelkezései alapján ellátandó feladatok elvégzése.