Egykristályos alakmemória ötvözetek vizsgálata

Szeminárium Egykristályos alakmemória ötvözetek vizsgálata
Előadó

Kalmárné Bolgár Melinda

Atomki
Időpont 2020-02-20 11:00
Helyszín Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Először a doktori disszertációm alapját képező kutatást fogom bemutatni, amely egykristályos alakmemória ötvözetek martenzites fázisátalakulása (diffúzió nélkül végbemenő allotróp átalakulás, melyet térfogatváltozás kísér) közben mért zajjelenségek vizsgálatára fókuszál. Kitérek az akusztikus, termikus és mágneses zajok mérési metodikájára, valamint a kiértékelés során alkalmazott statisztikus módszerekre. Ezután bemutatom a jelenleg is folyó kutatómunkámat, ami TWIP-acélok (twinning induced plasticity) deformáció-szerkezet-tulajdonság összefüggéseit vizsgálja, többek között zajméréssel.

Egyéb információ

Az előadás előtt 10:30-tól tea.

Az előadásra az új fiatalok bemutatkozása keretében kerül sor.