Légkörfizika

Légkörfizika

Tárgyfelelős Dr. Csige István
Szint MSc
Szak környezettudomány MSc, Fizikus MSc
Kurzus leírása

A légkör alkotói (közel állandó és változó komponensek, eredetük, pontszerű és kiterjedt forrásaik; geogázok, biogén és antropogén források). Az atmoszféra vertikális és horizontális mozgásai és hatásuk az atmoszféra összetételére (konvekció, advekció, diffúzió). Egyes kozmogén radioaktív izotópok (Be-7, T) alkalmazása a légkör mozgásának, keveredésének vizsgálatában. Légköri trajektóriák, a koncentráció-változás számításának lehetősége.

A légköri aeroszol mintavételezése. A tömegkoncentráció, méreteloszlás, elemi összetevők és a korom meghatározásának módszerei. Az aeroszolok optikai tulajdonságai és mérésük (a fény szóródása és elnyelődése). A szén-dioxid, mint az atmoszféra legváltozóbb komponense (forrásai, időbeli- térbeli változások, koncentráció-tartományok). A szén-dioxid analitikájának lehetőségei (szenzorokon alapuló modern mérési eljárások). A szén-dioxid stabilizotóp összetétele, C- és O-tömegspektrometria; izotóp-effektusok a szén-dioxid körforgásában; fluxus meghatározás mikrometeorológiai és izotópos mérésekkel. A víz jelenléte a légkörben, a víz stabilizotóp összetétele, analitikai tömegspektrometria. A víz-izotópok fizikája: frakcionációs folyamatok és alkalmazásuk a paleoklimatológiában. A szén-monoxid és nemesgázok fizikai analitikája. Nyomjelző gázok alkalmazása az atmoszféra analitikájában (a radon szerepe és mérési módszerei).