APHA Szerző - Nagy J.3

P20322

 Részletes felmérô munka Ajka város és környéke radiációs helyzetérôl, különös tekintettel a lakosságot terhelô többletdózis becslésének jelentôs pontosítására. 1992. szept. 5-tôl 1995 febr. 28-ig végzett munkáról. (In Hung.)

Szerzők Daróczy Cs. S.,  Dezsô Z.,  Papp Z.,  Bolyós A.,  Nagy J.,  Pázsit Á.,  Tamási T.,  Varga J.
Megjelenés helye Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1995) 99
Jelleg Research report
Témák Nuclear Physics
Earth, Cosmic and Environm. Res.
Developm. of Instr. and Methods

P20321

 Jelentés Ajka város radiációs helyzetérôl a rendelkezésre álló adatok alapján. (In Hung.)

Szerzők Daróczy Cs. S.,  Dezsô Z.,  Papp Z.,  Bolyós A.,  Nagy J.,  Pázsit Á.,  Somogyi A.,  Tamási T.,  Varga J.
Megjelenés helye Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1992) 58
Jelleg Research report
Témák Nuclear Physics
Earth, Cosmic and Environm. Res.
Developm. of Instr. and Methods

P20292

 Jelentés a csernobili reaktorbaleset kapcsán a KLTE Izotóp Laboratóriumában az elmúlt 7 hónapban végzett vizsgálatokról és azok eredményeir‹l. (In Hung.)

Szerzők Daróczy S.,  Dezsô Z.,  Pázsit Á.,  Buczkó Cs. M.,  Bolyós A.,  Raics P.,  Papp Z.,  Nagy J.,  Kónya J.,  Justyák J.,  Nagy L.,  Nagy N.,  Milesz S.,  Scharbert T.,  Somogyi A.,  Néma I.,  Tamási T.,  Varga J.,  Maglóczky Gy.,  Bihari L.
Megjelenés helye Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1986) 85
Jelleg Research report
Témák Nuclear Physics
Earth, Cosmic and Environm. Res.
Developm. of Instr. and Methods

P16799

 Természetes és mesterséges radioaktív izotópok meghatározása különféle környezeti anyagmintákban. (In Hung.)

Szerzők Papp Z.,  Dezsô Z.,  Bolyós A.,  Nagy J.
Megjelenés helye Környezetfizikai kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Eredmények és lehetôségek. Szerkesztette: Kiss Á.Z. és Rajta I. Debrecen, KLTE Természettudományi Kar 0 (1999) 16
Jelleg Book, chapter of book
Témák Nuclear Physics
Earth, Cosmic and Environm. Res.
Materials Science and Analytics

P16798

 Radioaktív izotópok megkötôdése földtani képzôdményeken. (In Hung.)

Szerzők Kónya J.,  Nagy N.,  Papp Z.,  Bolyós A.,  Dezsô Z.,  Nagy J.
Megjelenés helye Környezetfizikai kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Eredmények és lehetôségek. Szerkesztette: Kiss Á.Z. és Rajta I. Debrecen, KLTE Természettudományi Kar 0 (1999) 15
Jelleg Book, chapter of book
Témák Nuclear Physics
Earth, Cosmic and Environm. Res.
Developm. of Instr. and Methods

P15569

 Környezeti minták radioizotóp-koncentrációjának mérése. (In Hung.)

Szerzők Daróczy S.,  Bolyós A.,  Dezsô Z.,  Pázsit Á.,  Papp Z.,  Nagy J.,  Nagy M.
Megjelenés helye Környezetvédelmi és Környezet-Analitikai Problémák Kelet-Magyarországon. Tudományos ülés. DAB, Debrecen, 1992. május 12. 0 (1992) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics
Earth, Cosmic and Environm. Res.
Developm. of Instr. and Methods

P15567

 Az ajkai talaj és az Ajkán és környékén szedett mohák por-frakciója radioaktivtásának vizsgálata. (In Hung.)

Szerzők Daróczy S.,  Dezsô Z.,  Papp Z.,  Pázsit Á.,  Bolyós A.,  Nagy J.
Megjelenés helye Ajka Város Környezeti Ártalmai, Azok Hatása és Változása az Eltelt 10 Évben. Környezetvédelmi Konferencia. Ajka, Ajka Város Önkormányzata, 1992. szeptember 18-19. 0 (1992) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics
Earth, Cosmic and Environm. Res.
Developm. of Instr. and Methods

P15564

 90Sr/137Cs aktivitásarány meghatározása csernobili eredetû radioaktív szennyezôdést tartalmazó aeroszol mintákban kémiai elválasztás nélkül. (In Hung.)

Szerzők Papp Z.,  Daróczy S.,  Dezsô Z.,  Pázsit Á.,  Nagy J.
Megjelenés helye A Nukleáris Környezetvédelem Radioanalitikai Módszerei és Eszközei. Tudományos ülés. MKE, Verôcemaros, 1990. október 3-5. 0 (1990) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics
Developm. of Instr. and Methods
Materials Science and Analytics

P15560

 Az aeroszolok és esôvizek radioaktivitása Debrecenben 1986. április 30-tól augusztus 11-ig. (In Hung.)

Szerzők Daróczy S.,  Dezsô Z.,  Buczkó Cs. M.,  Bolyós A.,  Pázsit Á.,  Nagy J.,  Kónya J.,  Majorné Nagy N.,  Milesz S.,  Scharbert T.,  Raics P.,  Papp Z.,  Justyák J.,  Nagy L.
Megjelenés helye A Környezetellenôrzés Radioanalitikai Módszerei. Tudományos ülés. MKE, Tengelic, 1986. október 6-8. 0 (1986) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics
Earth, Cosmic and Environm. Res.
Developm. of Instr. and Methods

P15505

 Összefoglaló jelentés a "Részletes felmérô munka Ajka város és környéke radiációs helyzetérôl, különös tekintettel a lakosságot terhelô többletdózis becslésének jelentôs pontosítására" c. kutatási témáról 1992.09.5 - 1995.02.28-ig. (In Hung.)

Szerzők Daróczy S.,  Dezsô Z.,  Papp Z.,  Bolyós A.,  Nagy J.,  Pázsit Á.,  Tamási T.,  Varga J.
Megjelenés helye Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1995) 99
Jelleg Research report
Témák Nuclear Physics
Earth, Cosmic and Environm. Res.
Materials Science and Analytics
Linkek Hivatkozások (1)
Összes Publikációja

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:1900.7410
SCIPublications:0000
Cited publications:400.0840
Non-locally cited publications:100.0060
Cited SCIpublications:0000
Non-locally cited SCIpublications:0000
SCICited publications:200.0250
Non-locally SCIcited publications:100.0060
SCICited SCIpublications:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications:0000
Citations:500.090
Non-local citations:200.0130
SCICitations:500.090
Non-local SCIcitations:200.0130
Impact~0:000.7410
Averaged impact:000.7410
SCIaveraged impact:0000
Citational effectivity:1.2500.0840
Non-local citational effectivity:200.0060
SCIcitational effectivity:1.500.0250
Non-local SCIcitational effectivity:200.0060
Publications, n:8.211000
SCIPublications, n:0000
Cited publications, n:10.5000
Non-locally cited publications, n:19000
Cited SCIpublications, n:0000
Non-locally cited SCIpublications, n:0000
SCICited publications, n:13.5000
Non-locally SCIcited publications, n:19000
SCICited SCIpublications, n:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:0000
z-index:1000