APHA Szerző - Somogyi Gy.2

P8063

 Barlangi légkörzés egyszerû modellje. (In Hung.)

Szerzők Géczy G.,  Csige I.,  Somogyi Gy.
Megjelenés helye Oktatási Intézmények Karszt- és Barlangkutató Tevékenységének II.Országos Tudományos Konferenciája. Szombathely, 1987. Szerk.:Veres Márton. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképz‹ F‹iskola 0 (1987) 73
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.
Linkek Hivatkozások (1)

P7265

 Vacuum treatment of CR-39 for the reduction of background in neutron induced autoradiography of boron.

Szerzők Freyer K.,  Treutler H. C.,  Dietze K.,  Hunyadi I.,  Csige I.,  Somogyi Gy.
Megjelenés helye SCI International Journal of Radiation Applications and Instrumentation Part "D" Nuclear Tracks and Radiation Measurements 18 (1991) 309
Impakt faktor 0.5821991
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Developm. of Instr. and Methods

P6755

 Radon aktivitáskoncentráciojának mérése és a belégzésböl eredö sugárterhelés meghatározása hazai lakások légterében. (In Hung.)

Szerzők Somogyi Gy.,  Nikl I.,  Csige I.,  Hunyadi I.
Megjelenés helye Izotóptechnika, Diagnosztika 32 (1989) 177
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Biological and Medical Sciences
Linkek Hivatkozások (14)

P6657

 Methods for measuring radium isotopes: track detection.

Szerzők Somogyi Gy.
Megjelenés helye The environmental behaviour of radium. Technical reports series no.310. Vienna, IAEA (ATOMKI reprint E25 1986) 1 (1990) 229
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.
Linkek Hivatkozások (15)

P6656

 Zárojelentés az 1-3-86-185 számu AKA kutatási megbízásban vállalt feladatok teljesítésérôl. Nukleáris nyomdetektor alkalmazása... (In Hung.)

Szerzők Somogyi Gy.,  Hunyadi I.,  Hakl J.
Megjelenés helye Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990) 1
Jelleg Research report
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.

P6612

 Nyomdetektoros neutron spektroszkópiai módszer kifejlesztése sugárvédelmi mérésekhez. (In Hung.)

Szerzők Somogyi Gy.,  Dajkó G.
Megjelenés helye Atomerômüvi sugárvédelmi és sugáregészségügyi kutatások. Válogatott fejezetek az OKKFT keretében folyó munkákról. szerk.:Fehér I., Sztanyik B.L. Bp., Delta k. 0 (1987) 33
Jelleg Book, chapter of book
Témák Developm. of Instr. and Methods

P6456

 Measurement of radon, radon daughters and thoron concentrations by multi-detector devices.

Szerzők Somogyi Gy.,  Varga Zs.,  Paripás B.
Megjelenés helye Nucleus 20 (1983) 51
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Developm. of Instr. and Methods
Linkek Hivatkozások (5)

P6438

 Historical review of one decade radon measurements in Hungarian caves performed by solid state nuclear track detection technique.

Szerzők Somogyi Gy.,  Hunyadi I.,  Hakl J.
Megjelenés helye Proceedings of the X.International Congress of Speleology, Bp., 13-20.Aug.,1989. Ed.:Kósa A. Bp.,1989,Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2 (1989) 631
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.
Linkek Hivatkozások (3)

P6437

 Historical review of one decade radon measurements in Hungarian caves performed by solid state nuclear track detection technique.

Szerzők Somogyi Gy.,  Hunyadi I.,  Hakl J.
Megjelenés helye X.International Congress of Speleology, Bp., 13-20 Aug.,1989 0 (1989) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.
Linkek Hivatkozások (1)

P6436

 Radon mapping in caves of Eastern Bükk region.

Szerzők Lénárt L.,  Somogyi Gy.,  Hakl J.,  Hunyadi I.
Megjelenés helye Proceedings of the X.International Congress of Speleology, Bp., 13-20.Aug.,1989. Ed.:Kósa A. Bp.,1989,Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2 (1989) 620
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.
Linkek Hivatkozások (3)
Összes Publikációja

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:453441188.988184.804
SCIPublications:41409.158.9
Cited publications:13011841.5137.326
Non-locally cited publications:12811640.44336.26
Cited SCIpublications:35348.0477.797
Non-locally cited SCIpublications:35348.0477.797
SCICited publications:11010133.98131.214
Non-locally SCIcited publications:1059732.63929.922
SCICited SCIpublications:35348.0477.797
Non-locally SCIcited SCIpublications:35348.0477.797
Citations:17611488770.732681.048
Non-local citations:16631395732.697644.614
SCICitations:17611488770.732681.048
Non-local SCIcitations:1097955496.357447.09
Impact~1991:25.36724.327188.988184.804
Averaged impact:0.0560.055188.988184.804
SCIaveraged impact:0.590.5799.158.9
Citational effectivity:13.54612.6141.5137.326
Non-local citational effectivity:12.99212.02640.44336.26
SCIcitational effectivity:10.70910.20833.98131.214
Non-local SCIcitational effectivity:10.4489.84532.63929.922
Publications, n:2.2262.22600
SCIPublications, n:2.7632.75700
Cited publications, n:2.2912.300
Non-locally cited publications, n:2.2752.28300
Cited SCIpublications, n:2.6252.61300
Non-locally cited SCIpublications, n:2.6252.61300
SCICited publications, n:2.3192.31400
Non-locally SCIcited publications, n:2.2562.26500
SCICited SCIpublications, n:2.6252.61300
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:2.6252.61300
z-index:221900