APHA Szerző - Szabó József.2

P19152

 A Paksi Atomerômû tágabb környezetének hidrogeológiai modellje. (In Hung.)

Szerzők Svingor É.,  Bérci K.,  Gátiné Magyar R.,  Szabó József.,  Romenda T.
Megjelenés helye A céltól a megvalósulásig. A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó tudományos konferencia. Pécs, 2005. november 9-11. 0 (2005) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.

P18484

 Modell mérések tank generátorok elektrosztatikus problémáinak vizsgálatára. Diplomamunka. Témavezetô: Koltay E., Bánhalmi J. (In Hung.)

Szerzők Szabó József.
Megjelenés helye Debrecen, KLTE Kísérleti Fizikai Intézete 0 (1962) 61
Jelleg Diploma work
Témák Nuclear Physics

P18106

 Az SMD lézerrendszer adatainak kiértékelése a CERN-i L3 kísérletben. (In Hung.)

Szerzők Baksay G.,  Baksay L.,  Behrens M.,  Nagy S.,  Raics P.,  Szillási Z.,  Szabó József.,  Sztaricskai T.,  Zilizi Gy.
Megjelenés helye microCAD'98. International Computer Science Conference. Section M: Computer Aided Physics and Biophysics. Miskolc-Egyetemváros. Miskolc, Miskolci Egyetem 0 (1998) 3
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Particle Physics and Miscell.

P15014

 Charged particle reaction cross sections relevant for nuclear astrophysics.

Szerzők Szabó József.,  Bôdy Z.,  Várnagy M.,  Csikai Gy.
Megjelenés helye Proceedings of the Inrternational Conference on Nuclear Data for Science and Technology. Antwerp, Belgie, 6-10 Sept., 1982. Ed.: K. H. Böckhoff. Brussels, Dordrecht, Boston, London, D.Reidel Publ.Co. 0 (1983) 956
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P15013

 Charged particle reaction cross sections relevant for nuclear astrophysics.

Szerzők Szabó József.,  Bôdy Z.,  Várnagy M.,  Csikai Gy.
Megjelenés helye International Conference on Nuclear Data for Science and Technology. Antwerpen, Belgie, 6-10 Sept., 1982 0 (1982) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P14807

 Application of T-cellit detector for the study of 6,7Li(n, alpha)3,4He reactions.

Szerzők Várnagy M.,  Csikai Gy.,  Szabó József.,  Szegedi S.,  Bánhalmi J.
Megjelenés helye Nuclear Instruments and Methods 119 (1974) 451
Impakt faktor 1.0501975
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P14792

 Determination of track parameters by diffraction method using laser light.

Szerzők Várnagy M.,  Szabó József.,  Juhász S.,  Csikai Gy.
Megjelenés helye Nuclear Instruments and Methods 106 (1973) 301
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P14788

 Low energy cross sections for 10B(p,alpha)7Be.

Szerzők Szabó József.,  Csikai Gy.,  Várnagy M.
Megjelenés helye Nuclear Physics A 195 (1972) 527
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P13411

 Optoelektronikai eszközök tulajdonságainak megváltozása neutron és gamma sugárzás hatására. (In Hung.)

Szerzők Raics P.,  Szabó Zs.,  Molnár L.,  Pszota G.,  Szegedi S.,  Szabó József.,  Fenyvesi A.,  Molnár J.,  Baksay L.,  Bencze Gy. L.
Megjelenés helye Perspektívák és eredmények az optikai kutatások hazai és nemzetközi projektjeiben. Tudományos Szimpózium. A Magyar Regula, Magyar Medica, Magyar Optika Nemzetközi Szakkiállítás Kísérôrendezvénye. Budapest, 2000. szeptember 7. 0 (2000) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Particle Physics and Miscell.
Developm. of Instr. and Methods

P11972

 A precision displacement monitoring system for silicon strip detectors. (Bulletin of the American Physical Society, 41,1996,1656).

Szerzők Behrens M.,  Baksay G.,  Tuchscherer H.,  Raics P.,  Zilizi Gy.,  Juhász S.,  Szillási Z.,  Szabó József.,  Szabó Zs.,  Sztaricskai T.,  Nagy S.,  Bencze Gy. L.,  Ádám A.,  Kornis J.
Megjelenés helye 1996 Fall Meeting of the Southeastern Section of the American Physical Society. Decatur, Georgia, USA, 14-16 Nov., 1996 0 (1996) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Particle Physics and Miscell.
Összes Publikációja

H6515 --> P10318

Megjelenés helye SCI Nuclear Physics A
Megjelenés éve 1977
Oldal 526
Kötet 289
Hivatkozó Szabó József.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H28654 --> P10317

Megjelenés helye SCI Nuclear Physics A
Megjelenés éve 1977
Oldal 526
Kötet 289
Hivatkozó Szabó József.
Linkek Hivatkozott Publikáció

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:1573.1381.308
SCIPublications:0000
Cited publications:0000
Non-locally cited publications:0000
Cited SCIpublications:0000
Non-locally cited SCIpublications:0000
SCICited publications:0000
Non-locally SCIcited publications:0000
SCICited SCIpublications:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications:0000
Citations:0000
Non-local citations:0000
SCICitations:0000
Non-local SCIcitations:0000
Impact~1975:1.0503.1381.308
Averaged impact:0.0703.1381.308
SCIaveraged impact:0000
Citational effectivity:0000
Non-local citational effectivity:0000
SCIcitational effectivity:0000
Non-local SCIcitational effectivity:0000
Publications, n:5.1547.16700
SCIPublications, n:0000
Cited publications, n:0000
Non-locally cited publications, n:0000
Cited SCIpublications, n:0000
Non-locally cited SCIpublications, n:0000
SCICited publications, n:0000
Non-locally SCIcited publications, n:0000
SCICited SCIpublications, n:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:0000
z-index:0000