Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Foton- és töltöttrészecske-indukált elektronemisszió

Témavezető
E-mail cím
Kutatási terület Atomfizikai és szilárdtestfizikai alkalmazások, felületanalitika
Együttműködések
Publikációk
Kivonat

Kivonat

Leírás

Téma kifejtése