Publikáció

APHA-kód P6609
Szerzők Árvay Z.,  Gulyás J.,  Kibédi T.,  Fényes T.,  Kuznetsov V. V.,  Fominykh M. I.,  Lushchinski R.,  Utkin V. A.,  Alikov B.,  Makhmudov I S.,  Muminov T M.
Cím Izmeritel'naya ustanovka ELGA dlya issledovaniya raspada korotkozhivushchikh izotopov.
Megjelenés helye OIYAI Soobshcheniya, Dubna. P13-85-774 0 (1985) 1
Impakt faktor 0.000
Megnézem   Hivatkozások (3)