Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

VAÚ

Indirekt ANC módszer használata a 3He(α,γ)7Be asztrofizikai reakció tanulmányozására

2020/August

Kutatási téma
Nukleáris asztrofizika