Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

VAÚ

Az N=34-es új neutron mágikus szám létének megerősítése a 54Ca atommagon végzett neutron kiütési reakcióban

2019/December

Kutatási téma
Gamma-spektroszkópia radioaktív nyalábokkal