Nagyintenzitású VUV fotonforrás

Kategória Részecskeforrás
Típus MBS L-1 & T-1
Szervezeti egység
Eszközfelelős
Üzembentartó Atomki
Felhasználás Kutatás
Érték Nagy értékű
Beépítettség Mobilizálható
Kutatási témák
Kivonat

A vákuum ultraibolya fényforrás (VUV - Vacuum UltraViolet) ECR plazma segítségével különböző nemesgáz atomok gerjesztésével fotonokat állít elő a 8,4 eV – 48,4 eV energiatartományban.

Leírás

A vákuum ultraibolya fényforrás (VUV - Vacuum UltraViolet) ECR plazma segítségével különböző nemesgáz atomok gerjesztésével fotonokat állít elő a 8,4 eV – 48,4 eV energiatartományban. A foton-nyalábot monokromátor segítségével lehet keskeny sávszélességű sugárnyalábbá alakítani. A rendszer tartalmaz még egy polarizátort is. A VUV fényforrás az ESA-22 elektronspektrométer bemenetéhez kapcsolódik. A kutatás célja a VUV forrás által a céltárgyból kirepülő fotoelektronok szögeloszlásának mérése.