Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Röntgen diffraktométer

Kategória Mérőberendezés
Szervezeti egység
Eszközfelelős
Üzembentartó Atomki
Érték Közepes értékű
Kivonat
Leírás