Elektron-pozitron pár spektrométer

Kategória Mérőrendszer
Típus ?
Szervezeti egység
Eszközfelelős
Üzembentartó Atomki
Érték Közepes értékű
Beépítettség Mobilizálható
Kivonat
Leírás

Sokszálas proporcionális számlálók a becsapódási helyek lokalizálására, valamint ΔE-E plasztik szcintillátor teleszkópok a részecskék azonosítására és energiájának mérésére