Aktinoida atommagok kísérleti vizsgálata a kvázi-kontinuum tartományban

Doktori elő-védés Aktinoida atommagok kísérleti vizsgálata a kvázi-kontinuum tartományban
Előadó TORNYI Tamás Gábor
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2015-03-20 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Egyéb információ

Magfizika program

A bizottság tagjai
Elnök: Dr. Sailer Kornél, ny. egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, TTK, Elméleti Fizikai Tanszék
Referens: Dr. Dombrádi Zsolt, tudományos tanácsadó, MTA Atommagkutató Intézet, Kísérleti Magfizikai Osztály
Tag: Dr. Gyürky György, tudományos tanácsadó, MTA Atommagkutató Intézet, Ionnyaláb-fizikai Osztály