Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Létezik-e szuperszimmetria és meglesz-e a sötét anyag az LHC-nál?

Szeminárium Létezik-e szuperszimmetria és meglesz-e a sötét anyag az LHC-nál?
Előadó

HORVÁTH Dezső

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Időpont 2015-03-19 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

A CERN Nagy Hadronütköztetője (LHC) két óriási együttműködése, a sok ezer fizikus részvételével épült CMS és ATLAS kísérlet egyik fő célja a Higgs-részecske kimutatása óta szuperszimmetrikus jelenségek keresése nagy energiás protonok ütközéseiben. A részecskefizika általánosan elfogadott és az elmúlt 40 év alatt sokszorosan igazolt elmélete, a standard modell valamennyi alkatrészét sikerült megfigyelni és tanulmányozni, és valamennyi kísérlet igazolni látszik azt. A standard modellnek ugyanakkor több elméleti jellegű problémája, hiányossága van, amelyekre a szuperszimmetria (SUSY) elmélete tetszetős választ nyújt: megoldja a hierarchia-problémát, nagy energián egyesíti a kölcsönhatásokat, és megfelelő jelöltet nyújt a kozmikus sötét anyag részecskéjére. Sajnos, a komoly erőfeszítések ellenére eddig még semmiféle kísérleti bizonyítékot nem találtunk érvényességére. Az előadásban vázolom az esetleges SUSY-jelek keresésének módszereit és eddigi eredményeit az LHC-nál.

Egyéb információ

Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.