Hogyan lesz az erősen kölcsönható gluonokból ideális gáz?

Szeminárium Hogyan lesz az erősen kölcsönható gluonokból ideális gáz?
Előadó

Kovács Tamás György

HUN-REN ATOMKI és ELTE TTK Fizikai Intézet
Időpont 2024-06-06 11:00
Helyszín HUN-REN ATOMKI, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c)
Esemény leírása

A királis szimmetria az erős kölcsönhatás egyik legfontosabb szimmetriája, melynek spontán sérülése alapvetően meghatározza a hadronok alacsonyenergiás tulajdonságait. E szimmetria megvalósulási módja azonban a kvark-gluon plazmába történő átmenet során nem triviális. Az előadásban megmutatjuk, hogy az erősen kölcsönható gluonmezőnek olyan kollektív szabadsági fokai azonosíthatók, melyek alig hatnak kölcsön, ideális gázként viselkednek. Segítségükkel megválaszolhatók a királis szimmetriára vonatkozó kérdések, ráadásul olyan szemléletes fizikai képet szolgáltatnak, mely hozzájárulhat a kvark-gluon plazmában a kvarkok és gluonok közötti kölcsönhatás jobb megértéséhez.

Egyéb információ