Felületi atomi szigetek

Szeminárium Felületi atomi szigetek
Előadó

Vad Kálmán

HUN-REN ATOMKI
Időpont 2024-05-23 11:00
Helyszín HUN-REN ATOMKI, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c)
Esemény leírása

Az előadás témája felületen és felülethez közeli rétegben lejátszódó atommozgási folyamatok ismertetése. Vékonyréteg szerkezetekben termikus gerjesztéssel atomi diffúziós mozgásokat idéztünk elő. A termikus gerjesztés eredményeként a rétegszerkezet mélységéből a felületre vándorolt atomok elrendeződését tanulmányoztuk felületérzékeny pásztázó-tűs mikroszkóppal és felületérzékeny kisenergiás hélium ionnyalábbal. Az atomok mélységi eloszlását tömegspektrométeres méréstechnikán alapuló nanométer feloldású mélységprofil-analízissel vizsgáltuk. Eredményként megállapítottuk, hogy a felületre kijutott atomok elrendeződése nem felel meg az eddig általánosan elfogadott képnek, miszerint az atomok folytonos réteget képeznek a felületen, ehelyett szigeteket formálnak.

Egyéb információ
  • Az előadásra a hónap cikke bemutatása keretében kerül sor.
    Hónap cikke az Atomkiban 2024/3:

    Characterization of nanoscale atomic motion of Si in polycrystalline Cu layer, Heliyon 10 (2024) e25516.

  • Az előadás előtt 10:30-tól tea.