Erősen deformált magállapotok és fürtösödésük

Szeminárium Erősen deformált magállapotok és fürtösödésük
Előadó

Darai Judit

HUN-REN ATOMKI
Időpont 2024-02-22 11:00
Helyszín HUN-REN ATOMKI, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c)
Esemény leírása

Napjaink magfizikai kutatásának előterében áll az egzotikus magállapotok tanulmányozása. Különösen érdekesek a páros-páros atommagok. Ezekben szuperdeformált állapotokat csak a kétezres években találtak, hiperdeformált állapotukra pedig a legutóbbi időkig csak elméleti előrejelzések léteztek. Ezen magok leírására az Atomkiban kifejlesztett, szimmetriákra alapozott módszernek az alkalmazásait mutatom meg. Szisztematikusan meghatározzuk a stabil magalakokat és ezek lehetséges fürtösödését. Jóslatainkat kísérleti eredmények is alátámasztották. Az utóbbi években a témában újabb jelentős előrelépés történt. Eddigi eredményeink egységes leírást kaptak a multikonfigurációs dinamikai szimmetria fogalmának bevezetésével. Ezzel egy mag viselkedését tág energia- és deformációtartományokban tudjuk egységesen leírni. Újabb eredményeink kísérleti megerősítése is várható.

Egyéb információ
  • Az előadásra az új kutatók bemutatkozása keretében kerül sor.
  • Az előadás előtt 10:30-tól tea.