Atomki Szalay Sándor-díj 2023

Esemény megnevezése Atomki Szalay Sándor-díj 2023
Díjazott Kiss Gábor
Díj Atomki Szalay Sándor-díj
Díjazó Atomki
Átadás 2023.11.08
Átadás helyszíne MTA DAB Székház, Debrecen
Egyéb információ

Az Atommagkutató Intézet (ATOMKI) Tudományos Tanácsának javaslata alapján a 2023. évi Szalay Sándor-díjat Kiss Gábor, az ATOMKI Junior Prima díjas, Bolyai-plakettel és a Magyar Nukleáris Társaság Fermi-díjával kitüntett tudományos tanácsadója, a nukleáris asztrofizikai csoport vezetője kapta.

A díjat az ATOMKI tudományos igazgatója a Magyar Tudomány Ünnepe debreceni nyitóünnepsége alkalmával, 2023.11.08-án adta át.

 

Kiss Gábor 1979-ben született, a Debreceni Egyetem fizikus szakán 2004-ben végzett, majd 2008-ban a Debreceni Egyetemen summa cum laude minősítésű PhD fokozatot szerzett. Kutatómunkája során két évet töltött INFN ösztöndíjasként az olaszországi Laboratoy Nationale de Sud kutatóintézetben, majd újabb két évet JSPS ösztöndíjasként japánban RIKEN Nishina központjában. Két alkalommal nyerte el az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíját. Az MTA doktora értekezését 2023-ban védte meg.

 

Kiss Gábor világviszonylatban is kimagasló eredményeket ért el a robbanásos elemkeletkezési folyamatok magfizikai paramétereinek kísérleti vizsgálatában. Jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó eredményei a nehéz, proton-gazdag magok szintézisében szerepet játszó alfa-részecske befogási reakciók, valamint a stroncium és ezüst között található neutron-gazdag izotópok keletkezését meghatározó töltöttrészecske-indukált magreakciók hatáskeresztmetszeteinek méréséhez kapcsolódnak. Közleményei a legjobb színvonalú, magas impaktfaktorú fizikai és csillagászati folyóiratokban jelentek meg. Jelentős hazai kutatási tevékenysége mellett a magyar részvételt irányítja a RIKEN Nishina Központ radioaktív nyalábgyárban. Három PhD, négy-négy MSc és BSc hallgató témavezetője, diákjai első és második helyezéseket értek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 2019 óta az ELFT magfizika szakcsoportjának titkára.