MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Esemény megnevezése MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazott Major István
Díj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2023.06.15
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

Módszerfejlesztések a radiokarbon és hagyományos stabilizotópos kutatások terén, valamint alkalmazásuk bővítése különböző természettudományos területeken

 

Major István az ösztöndíj program keretében a különféle tömegspektrométerekkel történő mérésekhez végez módszerfejlesztéseket; célja a mintavétel, a mintafeldolgozás és a mérés pontosítása a megbízhatóbb eredmények eléréséhez. A minták vizsgálata során a bennük lévő szén stabil (12C, 13C) és nem stabil (14C) izotópjainak, a nitrogén és a stroncium izotópjainak mennyiségét kell meghatározni. Az egyik fő kutatási irány a légköri, széntartalmú aeroszolok forrásának meghatározása az izotópösszetétel alapján, azaz annak kiderítése, hogy az adott szennyező természetes vagy emberi-mesterséges eredetű-e. A másik fő kutatási irány annak kiderítése, miként lehet a már tartósított, azaz modernkori anyaggal elszennyezett őslénytani (paleontológiai) vagy régészeti leletekből, elsősorban csontokból vett mintákat oly módon megtisztítani, hogy alkalmasak legyenek az izotópos vizsgálatok elvégzésére. A különféle kémiai elemek izotópösszetétele ugyanis hasznos információkat szolgáltat a hajdan élt emberek és állatok táplálkozására és vándorlására vonatkozóan.

 

  • Ösztöndíj kezdete: 2023-09-01

  • Ösztöndíj vége: 2026-08-31


  • További díjazottak: mta.hu
  • A 2023-ban nyertes pályázatot benyújtó fiatal kutatóknak a Bolyai-ösztöndíj elnyeréséről kiállított okleveleket a szeptemberi Bolyai-napon adják majd át: mta.hu