MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Esemény megnevezése MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazott Lisztes-Szabó Zsuzsa
Díj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2023.06.15
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

Mikro- és makrofosszília, valamint elem- és izotópösszetételük mint indikátorok a Kárpát-Pannon-térség paleokörnyezeti kutatásainak szolgálatában: mikroszkóp alatt a holocén klímaoptimum

 

Lisztes-Szabó Zsuzsa korábbi kutatási eredményei az elmúlt tízezer év középső szakaszára, az ún. középső holocén időszakra irányították figyelmét. Ekkor a klíma viszonylag stabil volt, mentes a markáns kilengésektől. Ezt az időszakot az északi féltekén a mainál melegebb nyarakkal és helyenként enyhébb telekkel jellemezhetjük. A Kárpát-Pannon-térség földrajzi fekvése és hazánk medencejellege már ekkor is eredményezhetett a környező térségektől eltérő éghajlatot, helyi klímaeltolódást. A jövőben várható változások előrejelzéséhez kiemelten fontos megismernünk, hogy a melegebb holocén időszakban hogyan alakult a  klíma a Kárpát-medencében, miként változtak a csapadékos és aszályos időszakok, és hogyan hatott mindez a térségben élő emberek életmódjára. Az elnyert ösztöndíj keretében végzendő kutatási program ezt vizsgálja az eltemetett talajokból, jégkori tavakból, lápok üledékéből, továbbá régészeti leletekből, köztük emberi és állati fogkőbe ágyazott növényi maradványokból vett minták azonosításával, elemösszetételének és izotóparányainak mérésével.

 

 

  • Ösztöndíj kezdete: 2023-09-01
  • Ösztöndíj vége: 2026-08-31

  • További díjazottak: mta.hu
  • A 2023-ban nyertes pályázatot benyújtó fiatal kutatóknak a Bolyai-ösztöndíj elnyeréséről kiállított okleveleket a szeptemberi Bolyai-napon adják majd át: mta.hu