Nagy energia- és szögfelbontású elektronspektroszkópiai vizsgálatok fotonok és töltött részecskék atomokkal és molekulákkal való ütközésének megfigyelésére

Doktori védés Nagy energia- és szögfelbontású elektronspektroszkópiai vizsgálatok fotonok és töltött részecskék atomokkal és molekulákkal való ütközésének megfigyelésére
Előadó Ábrók Levente
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2022-09-09 14:00
Helyszín Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Bíráló Bizottság:

Elnök:

  • Dr. Vibók Ágnes egyetemi tanár, DE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Tagok:

  • Dr. Vad Kálmán tudományos főmunkatárs, ATOMKI Anyagtudományi Laboratórium
  • Dr. Csík Attila tudományos főmunkatárs, ATOMKI Anyagtudományi Laboratórium
  • Dr. László István c. egyetemi tanár, BME TTK Elméleti Fizikai Tanszék
  • Dr. Czirják Attila egyetemi docens, SZTE TTIK Elméleti Fizikai Tanszék

Hivatalos bírálók:

  • Dr. Nagy László egyetemi tanár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar
  • Dr. Paripás Béla egyetemi tanár, ME GEIK Fizikai és Elektrotechnikai Intézet

Témavezető:

  • Dr. Orbán Andrea tudományos főmunkatárs
  • Dr. Ricz Sándor tudományos főmunkatárs
Egyéb információ