Nehéz elemek szintéziséhez kapcsolódó magreakciók vizsgálata aktivációs technikával

Doktori védés Nehéz elemek szintéziséhez kapcsolódó magreakciók vizsgálata aktivációs technikával
Előadó Szegedi Tibor Norbert
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2022-01-18 13:00
Helyszín Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Bíráló Bizottság:

Elnök:

  • Dr. Kun Ferenc egyetemi tanár, DE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Tagok:

  • Dr. Kunné Dr. Sohler Dorottya tudományos főmunkatárs, ATOMKI Magfizikai Laboratórium
  • Dr. Csige István egyetemi docens, DE TTK Környezetfizikai Tanszék
  • Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár, BME TTK Nukleáris Technika Tanszék
  • Dr. Kiss Ádám ny. egyetemi tanár, ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Hivatalos bírálók:

  • Dr. Krasznahorkay Attila tudományos tanácsadó, ATOMKI Magfizikai Laboratórium
  • Dr. Wolf György tudományos tanácsadó, Wigner FK RMI Elméleti Fizikai Osztály

Témavezető:

  • Dr. Kiss Gábor Gyula tudományos főmunkatárs
Egyéb információ

Meghívó

A nyilvános vitán – a koronavírus járványra való tekintettel – online platformon keresztül is részt vehet a publikum. A nyilvános vita részvételének feltétele az elektronikus regisztráció, amely 2022. január 17. 12:00 óráig, Tóth Ákos e-mail címére (toth.akos@atomki.hu) küldött üzenetben kérhető.