Atomki Szalay Sándor-díj 2021

Esemény megnevezése Atomki Szalay Sándor-díj 2021
Díjazott Molnár Mihály
Díj Atomki Szalay Sándor-díj
Díjazó Atomki
Átadás 2021.11.04
Átadás helyszíne DAB Székház, Debrecen
Egyéb információ

Molnár Mihály a magyar radiokarbon kutatás meghatározó alakja. Az utóbbi több mint 20 évben óriási erőfeszítéseket tett azért, hogy az ATOMKI-ban fejlődhessen a régészeti radiokarbon kormeghatározás, és az intézet nemzeti központként szolgálhassa az elmúlt pár ezer év történetét kutató tudományágakat, tudományos iskolákat, idődimenziót adva a tárgyaknak, leleteknek, geológiai mintáknak. Jelentős eredményeket ért el a radiokarbon módszer pontosításában, különös tekintettel arra, hogy kisméretű mintákból is lehessen információt kapni a minta korára, eredetére vonatkozóan. Vezeti a módszertani fejlesztéseket megcélzó Nemzetközi Radiokarbon Kompetencia és Képzési Központ (INTERACT) létrehozására irányuló GINOP projektet.

Molnár Mihály tevékenységének fontos területe a szén különféle izotópjait alkalmazó, pontos méréstechnikát igénylő környezetvédelmi kutatás, a légköri szén-dioxid forrásainak és nyelőinek kutatása. Az alkalmazott technika új dimenziót adott a légköri aeroszolok forrásainak és képződési folyamatainak kutatásához is. Jelenlegi kutatásaival a nehezebben vizsgálható üvegház hatású gázokat célozza meg, mint például a légköri metánt. Részben az ő eredményei elismerésének tekinthető, hogy Magyarország az ATOMKI vezetésével csatlakozott az európai üvegházhatású gázokat monitorozó rendszerhez (ICOS - Integrated Carbon Observation System).

Publikációs tevékenysége tudományágában messze kiemelkedő. A kutatás mellett Molnár Mihályt szervezői és vezetői aktivitás is jellemzi. Több mint 20 éve tölt be valamilyen vezetői pozíciót az intézetben, mindemellett TDK, diplomamunkás és PhD hallgatók témavezetője is, nemzetközi konferenciák szervezője és meghívott előadója. Több karon oktat a Debreceni Egyetemen.

A fentiek alapján az ATOMKI Tudományos Tanácsának javaslatára az ezévi Szalay-díj kitüntetettje Molnár Mihály, az ATOMKI tudományos főmunkatársa és Környezettudományi Osztályának vezetője.