Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program

Esemény megnevezése MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program
Díjazott Arató Róbert
Díj MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2018.09.01
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

Kvarter folyóüledékek eredete a Pannon-medencében

A hasadványnyom-datálás egy sokoldalúan felhasználható kormeghatározási módszer. Alkalmazása számos területen szolgáltat elengedhetetlenül fontos korinformációt, ideértve a szerkezetföldtant, az üledékföldtant, a kőolajföldtant, a vulkanológiát és az archeometriát. Az Atomkiban egy új hasadványnyom-laboratóriumot hozunk létre.

Terveink szerint a fenti témakörökön felül a labor tevékenységének részét fogja képezni a módszerfejlesztés is. A labor legelső kutatási projektje a Pannon-medencét tápláló jelentős folyók üledékeinek hasadványnyomkoraira, valamint azok nehézásvány-összetételére, illetve ezekhez kapcsolódóan az üledékek származástörténetére koncentrál. A recens folyóüledékek közvetlen információt szolgáltatnak a lepusztulási területükről, a Pannon-medencét feltöltő üledékek pedig ezen primer üledékek keverékeiként foghatók fel. Az ebben a projektben megszerzett tudásanyagra építve így a jövőben a medencét kitöltő, több kilométer vastag üledékösszlet pontos eredetét is megismerhetjük.

 

Időtartam: 2018.09.01. - 2021.08.31.