Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Esemény megnevezése MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazott Benkó Zsolt
Díj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2016.09.01
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

Hőtörténeti események modellezése K/Ar és 40Ar/39Ar radiometrikus kormeghatározási módszerek segítségével

 

Kutatásom egyik része a Cassignol-Gillot elven alapuló K/Ar és a 39Ar/40Ar geokronológiai módszerek bevezetésére, az ehhez szükséges mintafeltáró, gázkezelő berendezések kifejlesztésére, megépítésére és egy új Argus VI tömegspektrométer installálására irányult. A fejlesztések eredménye – a kitűzött módszerfejlesztésen túl –, hogy sikerült pontosítani a Mecsekjánosi Bazalt korát, a Drina-Ivanjica zóna kiemelkedés történetét és a Telkibányai Vulkáni Komplexum korát.

Kutatásom második részében nemesgáz analitikai vizsgálatokat végeztem indiai és ugandai karbonatitokon. A Kelet-afrikai Árokrendszerből származó minták – ritka kivételként – az árokrendszerben kevert kimerült köpeny és primitív köpeny összetételt mutatnak. Az indiai Amba Dongarból és Tamil Naduból származó minták mindegyike hidrotermális eredetet mutat. Az idős dél-indiai karbonatitok kialakulásában döntően kéregeredetű fluidumok vehettek részt, míg a kréta Amba Dongar karbonatit kialakulásában köpeny és kéreg eredetű fluidumok.

 

Időtartam: 2016.09.01. - 2020.08.31.