Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Esemény megnevezése MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazott Vértesi Tamás
Díj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2012.09.01
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

Eszközfüggetlen kvantumprotokollok

 

A pályázatomban a kvantuminformáció ú.n. eszközfüggetlen feldolgozásának lehetőségeit vizsgálom. Ezen keretben a protokollokban szereplő eszközöket fekete doboznak tekintjük, amelyek adott bemenet (vagyis mérőállás) mellett egy kimeneti értéket adnak vissza (a mérési eredményt). A cél ezen keretben olyan kvantumprotokollok előállítása, amelyben a felvett be-kimeneti statisztikából következtethetünk az egyes készülékek működésére, kvantumosságának mértékére.

A kutatás során számos új eszközfüggetlen kvantumprotokollt alkotunk meg, illetve a meglévő protokollok hatékonyságát javítjuk. E célból a klasszikusnál erősebb Bell-féle nemlokális kvantumkorrelációkat hívjuk segítségül. Hangsúlyt fektetünk a protokollok kísérleti (pl. kvantumoptikai eszközökkel történő) megvalósíthatóságára is.

 

Időtartam: 2012.09.01. - 2015.08.31.