Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Esemény megnevezése MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazott Szücs Tamás
Díj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2020.09.01
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

A Világegyetemet felépítő kémiai elemek nagy része magfúzió útján jött létre, valamint magfúzió termeli minden csillag, beleértve a Nap energiáját is. A csillagfejlődés és -működés megértése és modellezése e magreakciók reakciósebességének pontos ismeretét igényli a megfelelő energiatartományokban.
A Nap esetében az energiát nagyrészt a proton-proton lánc (pp-lánc) reakciói, kisebb részben a szén-nitrogén-oxigén (CNO) ciklus termeli.
A folyamatok kulcsreakcióira nézve a napbeli energiatartományban egyáltalán nincsenek kísérleti adatok, és a ma ismert direkt kísérleti technikával nem is lehetséges a reakciók hatáskeresztmetszeteinek mérése. A napbeli reakciósebesség meghatározásához a magasabb energiás adatok extrapolációjára van szükség, melynek precizitásához minél szélesebb energiatartományban szükséges a kísérleti adatok ismerete.

Az ösztöndíj keretében három magreakció széles energiatartománybeli hatáskeresztmetszetének mérését tűztem ki célul. A pp-lánc elágazási 3He(α,γ)7Be magreakcióját, valamint a CNO ciklus leglassúbb magreakcióit, a 12C(p,γ)13N és a 14N(p,γ)15O reakciókat fogom vizsgálni. A hatáskeresztmetszet-mérések sorozata bővíti az extrapolációkhoz használható adatbázist, így pontosítja a reakciósebességeket a Nap és más csillagok releváns energiatartományában.

 

Időtartam: 2020.09.01. - 2023.08.31.