MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Esemény megnevezése MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazott Szücs Tamás
Díj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2020.09.01
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

A Világegyetemet felépítő kémiai elemek nagy része magfúzió útján jött létre, valamint magfúzió termeli minden csillag, beleértve a Nap energiáját is. A csillagfejlődés és -működés megértése és modellezése e magreakciók reakciósebességének pontos ismeretét igényli a megfelelő energiatartományokban.
A Nap esetében az energiát nagyrészt a proton-proton lánc (pp-lánc) reakciói, kisebb részben a szén-nitrogén-oxigén (CNO) ciklus termeli.
A folyamatok kulcsreakcióira nézve a napbeli energiatartományban egyáltalán nincsenek kísérleti adatok, és a ma ismert direkt kísérleti technikával nem is lehetséges a reakciók hatáskeresztmetszeteinek mérése. A napbeli reakciósebesség meghatározásához a magasabb energiás adatok extrapolációjára van szükség, melynek precizitásához minél szélesebb energiatartományban szükséges a kísérleti adatok ismerete.

Az ösztöndíj keretében három magreakció széles energiatartománybeli hatáskeresztmetszetének mérését tűztem ki célul. A pp-lánc elágazási 3He(α,γ)7Be magreakcióját, valamint a CNO ciklus leglassúbb magreakcióit, a 12C(p,γ)13N és a 14N(p,γ)15O reakciókat fogom vizsgálni. A hatáskeresztmetszet-mérések sorozata bővíti az extrapolációkhoz használható adatbázist, így pontosítja a reakciósebességeket a Nap és más csillagok releváns energiatartományában.

 

Időtartam: 2020.09.01. - 2023.08.31.