Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Esemény megnevezése MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazott Sohler Dorottya
Díj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2002.09.01
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

A kutatási ösztöndíjam alatt egyrészt az erősen neutron-többletes atommagok szerkezetét vizsgáltam radioaktív nyalábokon végrehajtott kísérletekben. Nemzetközi kollaborációban végzett kutatásokban kimutattam az N=16-os alhéjzáródás kialakulását a 15-22 tömegszámú oxigén és bór izotópokban és az N=28-as héjzáródás gyengülését a 37-46 tömegszámú foszfor, argon, klór atommagokban. Másrészt az erősen proton-többletes ezüst atommagokban kialakuló új szerkezeti jelenségeket vizsgáltam: az Ag-99 atommagban maximális impulzus-beállású, míg az Ag-101 atommagban a forgási szerkezeteket lezáró gerjesztett állapotokat azonosítottam. Ezeken a munkákon kívül bekapcsolódtam a háromtengelyű atommagokban kialakuló speciális mozgásformák kutatásába.

 

Időtartam: 2002.09.01. - 2005.08.31.

Ösztöndíj minősítése: kiváló