Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Esemény megnevezése MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazott Kertész Zsófia
Díj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2010.09.01
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

A légköri aeroszol jellemzése Kelet-Magyarországon

A kutatás célja a légköri aeroszol jellemzése Debrecen városában és Kelet-Magyarország régióban. A kutatás fókuszában a városi aeroszol szennyezés forrásainak jellemzése, beltéri aeroszol és személyi terhelés vizsgálata, valamint analitikai módszerek fejlesztése állt.

Vizsgáltuk a debreceni városi aeroszol mennyiségében és összetételében bekövetkező hosszútávú változásokat 1993-tól napjainkig. Meghatároztuk az aeroszol koncentráció, az elemi összetevők és a források hosszútávú tendenciáit és szezonális változásait, valamint lehetséges forrásterületeit hátrafelé számított légpályák alapján.

Vizsgáltuk, hogy a városszerte sok helyen folyó építkezések milyen hatással vannak a városi aeroszolszennyezettség szintjére. Megmutattuk, hogy a nagyobb, kiterjedt építkezéseknek - mint pl. a 2-es villamos nyomvonalának az építése - is csak lokális hatásai vannak. Azonban az építkezés mellett élő emberek nagyon magas, esetenként sok káros anyagot (pl. Pb) tartalmazó szálló por szennyezésnek vannak kitéve hosszú időn (jelen esetben több, mint 2 éven) keresztül.

Beltéri aeroszol vizsgálatokat végeztünk egy óvodában, egy általános iskolában és egy középiskolában Debrecen forgalmas belvárosában. Tavaszi és téli mintavételi kampányok során meghatároztuk a tantermekben a beltéri aeroszol koncentrációját, elemi összetételét és forrásait. 

 

Időtartam: 2010.09.01. - 2013.08.31.