Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Esemény megnevezése MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazott Huszánk Róbert
Díj MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2017.09.01
Átadás helyszíne -
Egyéb információ

Ebben a projektben többek között az ion-molekula kölcsönhatás és az anyagban végbemenő kémiai változás kapcsolatát vizsgáltam. A vizsgálatok fő célja megérteni az ion-molekula ütközések során végbemenő alapfolyamat jellegét (ionizáció vagy gerjesztés) a képződő stabil termékek és reaktív köztitermékek analízise révén. A különböző típusú minták radiolízis vizsgálatát végeztem: egyszerű folyadékok (víz, szerves oldószerek), egyszerű oldatok és polimerek. Az elsődleges cél ezeknél a kísérleteknél az ionbesugárzás által indukált kémiai folyamatok feltérképezése. Szintén fontos a sugárkémiai hozamok meghatározása, valamint a molekuláris oxigén hatása a sugárzás által indukált kémiai folyamatokra.

 

Időtartam: 2017.09.01. - 2020.08.31.