Új anomáliát fedeztünk fel az Atomkiben, ami szintén támogatja az X17 részecske létét

Szeminárium Új anomáliát fedeztünk fel az Atomkiben, ami szintén támogatja az X17 részecske létét
Előadó

Krasznahorkay Attila

Atomki
Időpont 2019-12-04 11:00
Helyszín Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

2016-ban a 8Be atommag 18.15 MeV-es átmenetének e+e- párokkal, azaz belső párokkal történő bomlásában egy anomáliát, eseménytöbbletet figyeltünk meg az e+e- párok egymáshoz képesti 140o-os szögénél. A fenti eseménytöbbletet egy új, az irodalomban később X17-nek nevezett részecske keletkezésével, és e+e- párra történő bomlásával magyaráztuk. 

2017-2018-ban a kísérleteket az Atomki új Tandetron gyorsítójánál megismételtük egy teljesen felújított e+e- pár spektrométer segítségével, és az anomáliát reprodukáltuk. Ez év júniusában pedig a 4He 21 MeV-es 0- -> 0+ tiltott átmenetét vizsgálva egy újabb anomáliát figyeltünk meg a párok 115o-os relatív szögénél.

Előadásomban a kísérletek, és az adatfeldolgozás részleteivel szeretném a hallgatóságot megismertetni, illetve megmutatni, hogy mindkét anomália az X17 részecske keletkezésével és bomlásával értelmezhető. Ez egyben azt is bizonyítja, hogy az anomáliák nem a spektrométerünk hibás működéséből származnak, hanem valóban az X17 részecske hírnökei.