Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Egyensúlyi magszintézis

Szeminárium Egyensúlyi magszintézis
Előadó

Kiss Miklós

Atomki
Kapcsolattartó Dr. Fülöp Zsolt
Időpont 2019-10-22 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Egyensúlyi magszintézis

A gyakoriságok jelentik a keletkezés körülményeinek a lenyomatát. A tapasztalt gyakoriságok a különböző körülmények között megvalósuló folyamatok során kialakuló gyakoriságok szuperpozíciójaként jönnek létre (pl. s-folyamat, r-folyamat). A gyakoriságok azonban őriznek információkat a keletkezés körülményeiről. Ezeket szeretnénk kiolvasni.

Lehetséges kérdések:

Két, alkalmas helyzetű, kiválasztott stabil mag gyakoriságából kiindulva:
1. Mekkora neutronsűrűség mellett érhető el a tapasztalt gyakoriságarány?
2. Mekkora neutronsűrűség mellett érhető el a tapasztalt gyakoriságarány adott része?
3. Milyen gyakoriságarány érhető el adott neutronsűrűség esetén?

Egy stabil magból kiindulva:
4. Mennyi nem stabil mag (pl. 60Fe) keletkezik adott neutronsűrűség esetén?

Ezekben az esetekben vizsgálatunk módszere egyensúlyi magszintézis. A neutronbefogási folyamat során egy stabil magból neutronbefogással keletkező új stabil mag mennyisége először növekszik, majd beáll a keletkezési egyensúly. Ha a neutronfluxus megszűnik, ez az arány már nem változik. A lehetséges keletkezési színterek miatt nem ez az egyensúlyi arányt mutatják a gyakoriságok, azonban az s-magok segítségével le lehet választani a megfelelő mennyiségeket.