Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Search for particles beyond the Standard Model with the CMS detector

Doktori elő-védés Search for particles beyond the Standard Model with the CMS detector
Előadó Karancsi János
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2019-01-29 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

A bizottság tagjai:

Elnök:

  • Dr. Sailer Kornél, proffesor emeritus, Debreceni Egyetem, Fizika Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék

Bírálók:

  • Dr. Giuseppe Bevilacqua, tudományos főmunkatárs, MTA-DE Részecskefizikai Kutatócsoport
  • Dr. Varga Dezső, tudományos főmunkatárs, Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézet Nagyenergiás Fizikai Osztály
Egyéb információ