Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Új típusú száloptikai érzékelők fejlesztése és alkalmazása a nagyenergiás fizikában

Doktori védés Új típusú száloptikai érzékelők fejlesztése és alkalmazása a nagyenergiás fizikában
Előadó Makovec Alajos
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2017-10-25 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

A Bíráló Bizottság
Elnök:

  • Dr. Sailer Kornél professor emeritus, DE TTK Elméleti Fizika Tsz

Tagok:

  • Dr. Fülöp Zsolt tud. tanácsadó, MTA-ATOMKI Ionnyaláb-fizikai O.
  • Dr. Zilizi Gyula egyetemi docens, DE TTK Kísérleti Fizika Tsz
  • Dr. Barnaföldi Gergely tud. főmunkatárs, Wigner KK RMI Elméleti O.
  • Dr. Pásztor Gabriella tud. főmunkatárs, ELTE Atomfizikai Tsz

Hivatalos bírálók

  • Dr. Fenyvesi András tud. főmunkatárs, MTA-ATOMKI Ciklotron Alk. O.
  • Dr. Varga Dezső tudom. tanácsadó, Wigner KK RMI Nagyenergiás F. O.

Témavezető

  • Dr. Molnár József tudományos főmunkatárs

 

Az értekezés, a bírálatok és a válaszok a TTDT Iroda – Főépület B15-ös szobájában megtekinthetők.
Minden érdeklődőt szívesen látunk.