Doktori szigorlat

Doktori szigorlat Doktori szigorlat
Szigorlatot tevő Pál Gergő
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2017-10-20 14:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

A Szigorlati Bizottság
Elnök:

  • Dr. Vibók Ágnes egyetemi tanár, DE TTK Elméleti Fizika Tsz

Tagok:

  • Dr. Groma István egyetemi tanár, ELTE Anyagfizikai Tsz
  • Dr. Gulácsi Zsolt egyetemi docens, DE TTK Elméleti Fizika Tsz

Vizsgatárgyak

  • Főtárgy: Szilárdtest fizika és anyagtudomány
  • Melléktárgy: Fázisátalakulások és kritikus jelenségek statisztikus fizikája

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk.