Buró Botond: Intézeti szeminárium

Szeminárium Buró Botond: Intézeti szeminárium
Előadó

Buró Botond

MTA Atomki
Időpont 2017-10-19 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Recens és szubrecens felszínformáló folyamatok vizsgálata nyírségi
mintaterületeken
(Bemutatkozó előadás)

Korábbi munkám a Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéken
végeztem PhD hallgatóként. Célunk a Nyírség múltbeli és jelenlegi felszínfejlődésének vizsgálata
volt.
A nyírségi hordalékkúp fejlődéstörténetének pontosításához különböző abszolút
(Radiocarbon, OSL) és relatív (pollenanalízis, régészeti leletek) kormeghatározási módszereket
alkalmaztunk.
A Nyírségben az első jelentősebb futóhomok mozgási ciklusok a pleisztocén végén történtek.
A felszín szél általi átformálása a pleisztocén végén nem fejeződött be, a holocénben is több
alaklommal mozgásba lendült a homok.
A munkánk során terepi széleróziós méréseket is végeztünk 2011–2013. között, a DE ATK
Nyíregyházi Kutatóintézet mintaterületén.
A mintaterületen végzett három éves mérési ciklusok adatai azt mutatják, hogy a garmada
felszínén, főleg tavaszi időszakban, különösen, ha az eróziót befolyásoló tényezők kedvezőek, a
homok folyamatos mozgásban van. A garmada felszín közeli rétege ha nem is látványosan, de
folyamatosan áthalmozódik.
A jövőben ezeket a kutatásokat tovább folytatom az egyetemi kollégákkal együttműködve.
Továbbá a jég vájta gleccservölgyek fejlődéstörténetével fogok foglalkozni In-situ 14 C segítségével.