XXXIII. OTDK díjazottjai

Esemény megnevezése XXXIII. OTDK díjazottjai
Díjazott Lásd a részleteknél
Díj Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Díjazó OTDT
Átadás 2017.04.13
Átadás helyszíne Debrecen
Egyéb információ

A XXXIII. OTDK Fizikatudományok alszekciójában atomkis témavezetővel díjat kapott hallgatók

Anyagtudomány tagozat

  • Különdíj (Atomki): Kádár Viktória (DE): A rendezetlenség mennyiségének szerepe heterogén anyagok törésében (témavezető: Kun Ferenc)

Magfizika tagozat

  • 1. díj: Szegedi Tibor Norbert (DE): A 125Cs és 125Xe magok felezési idejének meghatározása γ-spektroszkópiával (témavezető: Kiss Gábor)
  • 2. díj: Koncz Gabriella (ELTE): Proton állapotok keresése a 34Si atommagban (témavezető: Kunné Sohler Dorottya)
  • 3. díj: Nagy Ádám (DE): Újabb eredmények az atommag-átmenetekben megfigyelt kisenergiás bozon keletkezésre és elbomlására (témavezető: Krasznahorkay Attila)
  • Különdíj (Atomki): Kruzsicz Bernadett (DE): Királis sávok keresése a 105Pd atommagban (témavezető: Timár János es Kunné Sohler Dorottya)
  • Különdíj (Isotoptech Zrt.): Kripkó Áron (ELTE): Neutroncsomagok detektálásának számítógépes vizsgálati módszerei (témavezető: Elekes Zoltán)

Komplex rendszerek fizikája tagozat

  • 1. díj: Körei Réka Enikő (DE): Tehermentesítés hatása heterogén anyagok törésére (témavezető: Kun Ferenc)