Atomki Szalay Sándor-díj 2016

Esemény megnevezése Atomki Szalay Sándor-díj 2016
Díjazott KÖVÉR László
Díj Atomki Szalay Sándor-díj
Díjazó MTA Atomki
Átadás 2016.11.09
Átadás helyszíne DAB Székház, Debrecen
Egyéb információ

2016-ban az MTA Atomki Szalay Sándor-díját KÖVÉR László nyerte el. 

Az oklevél átadására a Magyar Tudomány Ünnepe debreceni megnyitóján a DAB székházban került sor.


Az MTA Atommagkutató Intézet 2016. évi Szalay Sándor-díját a Tudományos Tanács döntése alapján Dr. Kövér László tudományos főmunkatárs nyerte el.

Kövér László gazdag kutatói pályafutása során jelentős szerepet játszott számos elektron-spektroszkópiai módszer kifejlesztésében és eredményes hazai alkalmazásában. Sikeres kutatásai kiterjednek az emittált elektronok energiaveszteségi és transzportfolyamatainak vizsgálatára, valamint a felületi és határrétegek alkotóinak kvantitatív, azok kémiai állapotáról is információt nyújtó analízisére.

Szakterületének tekintélyes kutatója. Svédországtól Kanadáig több rangos laboratóriumban dolgozott. Nemzetközi és hazai tudományos és szabványozási bizottságok elnöke vagy tagja. Konferenciák, konferenciasorozatok szervezője és rendszeres előadója. Hosszú ideig szerkesztője volt az Elsevier kiadó ’Applied Surface Science’ folyóiratának. Csaknem kétszáz közleménye között számos erősen hivatkozott, áttekintő cikk található.

Dr. Kövér László kiváló kutatói tevékenységén túl oktatói és tudományos-közéleti aktivitásával, osztály és témavezetőként végzett munkájával is messzemenően kiérdemelte az Atomki Szalay Sándor-díját.