Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

A nukleonok szerkezete - ahogyan ma látjuk

Szeminárium A nukleonok szerkezete - ahogyan ma látjuk
Előadó

FÉNYES Tibor

MTA Atomki
Időpont 2015-11-05 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása
 1. Bevezetés
 2. Vizsgálati  módszerek
 3. Nukleonszerkezet  pp,  p anti p  rugalmas  szórásból
 4. Lepton (l)-nukleon  szórás,  szerkezetfüggvények
 5. Mélyen rugalmatlan szórás (dis) ln -> l’x, partoneloszlási  függvények [pdf,  f0(x,q2), gl(x,q2)]
 6. Félig inklúzív dis (sidis): ln -> l’+hadron +x, tranzverz  momentum  eloszlás (tmd)
 7. Ep -> e' p' pi, ro, omega... reakciók, (tmd) és általános  partoneloszlás  (gpd)
 8. Drell -> yan-reakció   p anti p -> l+ l- x, (gpd)
 9. Hogyan áll össze a nukleonok  spinje?
 10. A nukleonok szerkezete atommagokban
 11. Összefoglalás, kitekintés
Egyéb információ

Az előadás előtt 10:30-kor tea. Vendégeket szívesen látunk.