Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

PET-izotóppal jelzett vegyületek nyomkövetése

Kompetencia terület Radiochemistry and biomedical applications
Módszer Pozitron-emissziós tomográfia (PET)
Kapcsolattartó
Témák
Publikációk
Szakmai leírás