Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Környezeti radon gáz elemzése

Kompetencia terület Environmental analytics
Módszer Maratottnyom-detektor, ionizációs kamra, félvezető-detektoros radonmonitorok
Kapcsolattartó
Szakmai leírás

Az ATOMKI Radon Csoportja a radon és toron gázoknak a természetes és az épített környezetben való előfordulását, transzportját kutatja elsősorban a radon káros egészségügyi hatásai elleni védekezés, másrészt a radont nyomjelzőként használva, egyes környezeti transzportfolyamatok kutatása céljából.