Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Aeroszolok széntartalmának vizsgálata

Kompetencia terület Environmental analytics
Módszer proton-nyaláb indukált gerjesztés (PIXE/PIGE), gyorsítós tömegspektrometria (AMS)
Kapcsolattartó
Témák
Szakmai leírás

Szakmai leírás