Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

PET-izotóppal cimkézett vegyületek in-vivo nyomkövetése

Kompetencia terület Nuclear measurement technologies
Módszer Pozitron-emissziós tomográfia (PET)
Kapcsolattartó
Szakmai leírás

Szakmai leírás