Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Sugárvédelmi és Környezetvédelmi Csoport